צרו קשר


בשביל האחדות, (ע"ר) 580550226
טלפון בישראל: 077-6004779
כתובת בישראל: עם ועולמו 3 ירושלים
מייל: office@chabadthailand.co.il