פרשת תצווה

WhatsApp chat

אז אתם באים לשבת?
כמה אתם?