שמחת תורה תשע"ט

WhatsApp chat

אז אתם באים לשבת?
כמה אתם?